Θωρακισμένες πόρτες Σασί

Το σασί αποτελεί τον σκελετό της πόρτας σας.
Όσο περισσότερα κλειδώματα τόσο πιο ενισχυμένη είναι η ασφάλεια που σας παρέχουν.

Εμείς σας προσφέρουμε την επιλογή που σας ταιριάζει.

1) Σασί θωρακισμένης πόρτας με 6 σταθερά σημεία κλειδώματος + 8 κινητά σημεία κλειδώματος
2) Σασί θωρακισμένης πόρτας με 8 σταθερά σημεία κλειδώματος + 10 κινητά σημεία κλειδώματος
3) Σασί θωρακισμένης πόρτας με 8 σταθερά σημεία κλειδώματος + 11 κινητά σημεία κλειδώματος
4) Σασί θωρακισμένης πόρτας με 8 σταθερά σημεία κλειδώματος + 12 κινητά σημεία κλειδώματος
5) Σασί θωρακισμένης πόρτας με 8 σταθερά σημεία κλειδώματος + 12 κινητά σημεία κλειδώματος
6) Σασί θωρακισμένης πόρτας με 8 σταθερά σημεία κλειδώματος + 13 κινητά σημεία κλειδώματος
7) Σασί θωρακισμένης πόρτας με 8 σταθερά σημεία κλειδώματος + 16 κινητά σημεία κλειδώματος
8) Σασί θωρακισμένης πόρτας με 16 σταθερά σημεία κλειδώματος + 14 κινητά σημεία κλειδώματος
9) Σασί θωρακισμένης πόρτας με 31 κινητά σημεία κλειδώματος + πίσω κίνηση πόρτας
10) Σασί θωρακισμένης πόρτας με 8 σταθερά σημεία κλειδώματος + 25 κινητά σημεία κλειδώματος
11) Σασί θωρακισμένης πόρτας με 16 σταθερά σημεία κλειδώματος + 30 κινητά σημεία κλειδώματος